Månadsarkiv: oktober 2012

Noisun på Bo och Energi

Noisun presenterades på klimatevenemanget Bo&Energi som arrangerades 13-16 september 2012 i Lerum. Evenemanget besöktes av ca 2000 besökare och visade klimatsmarta lösningar och annat som är nödvändigt i ett bra boende.

Energilagring och samspel mellan solfångaranläggningen och fjärrvärmeanläggningen

Den 10 september 2012 träffades delar av projektgruppen, för att hitta lösningar på hur energin från solfångaranläggningen kan lagras och hur solfångaranläggningen och fjärrvärme anläggningen ska fungera tillsammans. Mycket talar för att välja Lerum som plats för anläggningen, eftersom: Det finns en ackumulatortank, vilket ökar möjligheten att ta emot och lagra värmen över dygnet. Fler […]