Kategori Buller

Många tycker till om buller

Lerum gör en unik satsning på 400 meter bullerskärm som producerar solvärme, projektet NOISUN. Nu har boende i det aktuella området fått svara på hur de upplever bullret i dagsläget. Intresset för att svara var stort, med en svarsfrekvens på nära 76 procent. Resultatet av enkätundersökningen visar att många känner sig mycket störda av buller. […]

Anpassning av solfångarna

Den 17 maj 2013 gjordes test av ljudisolering på skarven mellan solfångaren, i SP:s ljudlaboratorium. En konstruktions ljudisolering beskrivs med dess reduktionstal. Reduktionstalet definieras som en relation mellan infallande ljudeffekt på ena sidan en vägg och transmitterad ljudeffekt till andra sidan samma vägg, och anges i decibel (dB). En ljudisolerings mätning görs genom att man […]

Projektering

NOISUN:s projektgrupp arbetar just nu med många frågeställningar i projekteringen av anläggningen, här är en kort sammanfattning; Inmätning av järnvägen, järnvägsbanken, kontaktledningarna och ca 200 meter av Göteborgsvägen har gjorts för att uppdatera markmodellen inför konstruktionen av anläggningen. Vi gör beräkningar av bullerpåverkan i området, beroende på olika höjd på bullerskyddet. Beräkningarna görs för både […]

NOISUN på Trafikbullerdagarna 2013

Noisun – bullerskärmen som producerar värme -ett världsunikt projekt i Lerum, presenterades på Trafikbullerdagarna som anordnades i Stockholm 29-30 januari 2013. På konferensen presenterades dessutom olika lösningar på bullerproblematiken i utsatta områden, samt nyheter inom bullerforskning, de juridiska regelverken och aktuella rättsfall.

Centrala Lerum får bullerskydd som producerar solenergi

Platsen för bullerskyddet är nu vald. Det blir i centrala Lerum, mellan viadukten i Aspedalen till Takåsen. − Vi har undersökt tre möjliga platser i kommunen för anläggningen och det här är den plats som har bäst förutsättningar, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun. I området bor flest människor av de undersökta platserna, alltså […]

Noisun på Energikväll i Lerum

Den 6 november 2012 bjöd Villaägarna i Lerum in till en Energikväll om förnyelsebar el, solceller, värmelagringssystem och solfångare som bullerskydd. Projektet Noisun presenterades för ca 30 stycken intresserade som bjudits in av Villaägarna i Lerums kommun.

Noisun på Bo och Energi

Noisun presenterades på klimatevenemanget Bo&Energi som arrangerades 13-16 september 2012 i Lerum. Evenemanget besöktes av ca 2000 besökare och visade klimatsmarta lösningar och annat som är nödvändigt i ett bra boende.