Kategori Buller

NOISUN på Trafikbullerdagarna 2013

Noisun – bullerskärmen som producerar värme -ett världsunikt projekt i Lerum, presenterades på Trafikbullerdagarna som anordnades i Stockholm 29-30 januari 2013. På konferensen presenterades dessutom olika lösningar på bullerproblematiken i utsatta områden, samt nyheter inom bullerforskning, de juridiska regelverken och aktuella rättsfall.

Centrala Lerum får bullerskydd som producerar solenergi

Platsen för bullerskyddet är nu vald. Det blir i centrala Lerum, mellan viadukten i Aspedalen till Takåsen. − Vi har undersökt tre möjliga platser i kommunen för anläggningen och det här är den plats som har bäst förutsättningar, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun. I området bor flest människor av de undersökta platserna, alltså […]

Noisun på Energikväll i Lerum

Den 6 november 2012 bjöd Villaägarna i Lerum in till en Energikväll om förnyelsebar el, solceller, värmelagringssystem och solfångare som bullerskydd. Projektet Noisun presenterades för ca 30 stycken intresserade som bjudits in av Villaägarna i Lerums kommun.

Noisun på Bo och Energi

Noisun presenterades på klimatevenemanget Bo&Energi som arrangerades 13-16 september 2012 i Lerum. Evenemanget besöktes av ca 2000 besökare och visade klimatsmarta lösningar och annat som är nödvändigt i ett bra boende.

Lämpliga platser för anläggningen

Projektgruppen träffades den 31 augusti 2012. Tre möjliga platser för anläggningen har nu identifierats, två av dessa ligger i Floda och den tredje i Lerum. Lerum är den plats som är mest intressant av flera anledningar, dels bor där flest människor och dels finns där bäst anpassad yta, där finns också tillgång till en ackumulatortank […]

Kick-off för Noisun

Nu är vi igång! Projektets deltagare samlades den 16 augusti 2012 för en kick-off för projektet. En lysande idé från Björn Leuchovius år 2009 har tagit form och planerats genom mycket arbete av projektets partners; Lerums kommun, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lerum Fjärrvärme AB  och Trafikverket. Det är NU som det stora arbetet börjar, med […]

Världsunik satsning i Lerums kommun på bullerskydd som producerar solenergi

Pressmeddelande 2012-07-31 I en världsunik och innovativ satsning byggs i Lerums kommun 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi. − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun. Det är Lerums […]