Kategori Energi

EU-kommissionären för energi, ger sin bild av energifärdplanen för 2050

I denna e-broschyr presenteras Noisun, ett av Sveriges mest intressanta miljöprojekt. I broschyren beskriver också EU-kommissionären för energi, Günther H. Oettinger sitt förslag till  energifärdplanen för 2050 och hur det kommer att påverka EU: s energistrategi. Läs broschyren här: Noisun eBook 2014

Projektering

NOISUN:s projektgrupp arbetar just nu med många frågeställningar i projekteringen av anläggningen, här är en kort sammanfattning; Inmätning av järnvägen, järnvägsbanken, kontaktledningarna och ca 200 meter av Göteborgsvägen har gjorts för att uppdatera markmodellen inför konstruktionen av anläggningen. Vi gör beräkningar av bullerpåverkan i området, beroende på olika höjd på bullerskyddet. Beräkningarna görs för både […]

Centrala Lerum får bullerskydd som producerar solenergi

Platsen för bullerskyddet är nu vald. Det blir i centrala Lerum, mellan viadukten i Aspedalen till Takåsen. − Vi har undersökt tre möjliga platser i kommunen för anläggningen och det här är den plats som har bäst förutsättningar, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun. I området bor flest människor av de undersökta platserna, alltså […]

Noisun på Energikväll i Lerum

Den 6 november 2012 bjöd Villaägarna i Lerum in till en Energikväll om förnyelsebar el, solceller, värmelagringssystem och solfångare som bullerskydd. Projektet Noisun presenterades för ca 30 stycken intresserade som bjudits in av Villaägarna i Lerums kommun.

Noisun på Bo och Energi

Noisun presenterades på klimatevenemanget Bo&Energi som arrangerades 13-16 september 2012 i Lerum. Evenemanget besöktes av ca 2000 besökare och visade klimatsmarta lösningar och annat som är nödvändigt i ett bra boende.

Energilagring och samspel mellan solfångaranläggningen och fjärrvärmeanläggningen

Den 10 september 2012 träffades delar av projektgruppen, för att hitta lösningar på hur energin från solfångaranläggningen kan lagras och hur solfångaranläggningen och fjärrvärme anläggningen ska fungera tillsammans. Mycket talar för att välja Lerum som plats för anläggningen, eftersom: Det finns en ackumulatortank, vilket ökar möjligheten att ta emot och lagra värmen över dygnet. Fler […]

Lämpliga platser för anläggningen

Projektgruppen träffades den 31 augusti 2012. Tre möjliga platser för anläggningen har nu identifierats, två av dessa ligger i Floda och den tredje i Lerum. Lerum är den plats som är mest intressant av flera anledningar, dels bor där flest människor och dels finns där bäst anpassad yta, där finns också tillgång till en ackumulatortank […]

Kick-off för Noisun

Nu är vi igång! Projektets deltagare samlades den 16 augusti 2012 för en kick-off för projektet. En lysande idé från Björn Leuchovius år 2009 har tagit form och planerats genom mycket arbete av projektets partners; Lerums kommun, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lerum Fjärrvärme AB  och Trafikverket. Det är NU som det stora arbetet börjar, med […]

Världsunik satsning i Lerums kommun på bullerskydd som producerar solenergi

Pressmeddelande 2012-07-31 I en världsunik och innovativ satsning byggs i Lerums kommun 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi. − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun. Det är Lerums […]