Kategori Uncategorized

Short presentation of the project

Final reporting of this EU-project is in the final stages. Here is a short presentation of the Project. 

Noisun at 9 o´clock

Noisun at Innovatum in Trollhättan

Innovatum i Trollhättan invited Noisun to talk about the project. More from the process perspective than from a technical view. Representatives from enterprises and enterprise developers from the Fyrbodal region (Bohuslän and Dalsland) listened.

Sun energy in October

Today we have a clear sky in Lerum. It´s a really sunny day. The Noisun facility has just opened the valves and has started to deliver hot water to the district heating system. The first days in October were very sunny but then we have barely seen the sun until today.

Studiebesök från Kina och Tyskland

I dag har en kinesisk delegation besökt Lerum för att titta närmare på Noisun, vårt världsunika solfångar- och bullerskydd utmed järnväg och E-20 i centrala Lerum. Kineserna var väldigt imponerade av hur installationerna var utförda och hade många tekniska frågor. Besökarna kom från solenergiföretag och -organisationer runt Peking och Shanghai. I morgon kommer en delegation […]

Första spadtaget 9 juni kl 12!

På måndag 9 juni tar vi första spadtaget för bullerskyddet Noisun! Klockan 12 inleder kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa med ett första spadtag. Det här blir startskottet för arbetena som kommer att pågå under hela sommaren och beräknas vara klara till årsskiftet. Bullret kommer att minska så fort solfångarna kommer på plats under hösten. Till våren 2015 […]

Byggstart närmar sig!

I månadsskiftet maj-juni planerar vi att börja bygga bullerskyddet Noisun! Själva solfångarna monteras troligen i oktober och hela anläggningen planeras vara klar före årsskiftet.

Noisun presenteras på Energi- och MiljöCentrum i Varberg

Noisun presenterades idag på Energi- och Miljöcentrum i Varberg. Projektledare Henrik Bengtsson berättade om Lerums kommuns Vision 2025 – att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare och om hur idén med projektet Noisun uppstod. På seminariet, som anordnades av Energi- och Miljöcentrum i Varberg, deltog ca 15 personer från näringsliv, kommun och högskola. Lerums […]

Stort intresse för Noisun – inom och utanför landets gränser

Projektet Noisun, 400 meter bullerskärm med solfångare, väcker mångas nyfikenhet. Det märks inte minst av antalet som besöker projektets webbplats. Sedan starten 2012 har den besökts drygt 9000 gånger av besökare från hela världen. Särskilt stort intresse syns från Storbritannien. Men sidan har fått besök från mer avlägsna platser som Nya Zeeland, Bangladesh och USA. […]

Bygglov klart!

Miljö- och byggnadsnämnden säger ja till bygglov för bullerskärm med solfångare och ett teknikhus för anläggningen. Med 400 meter bullerskärm med solfångare mitt i centrala Lerum är Noisun ett unikt projekt i världen. Med bygglovet klart är projektet ett steg närmare att förverkligas. Bullerskärmen kommer att minska antalet personer som störs av buller, samtidigt som […]

Hur ska det se ut?

Nu finns ett förslag på hur skärmen kan komma att se ut. Vad tycker du om förslaget? Svara på frågan längst ner! Sträckan varierar i höjd, vilket innebär att skärmen behöver trappas. Med den nya bullerskärmen skapas en bättre ljudmiljö i bostadsområdet samtidigt som vägens närmiljö blir mer ordnad, eftersom banvallen döljs av den nya konstruktionen. […]