Etikettarkiv: fjärrvärme

EU-kommissionären för energi, ger sin bild av energifärdplanen för 2050

I denna e-broschyr presenteras Noisun, ett av Sveriges mest intressanta miljöprojekt. I broschyren beskriver också EU-kommissionären för energi, Günther H. Oettinger sitt förslag till  energifärdplanen för 2050 och hur det kommer att påverka EU: s energistrategi. Läs broschyren här: Noisun eBook 2014

Centrala Lerum får bullerskydd som producerar solenergi

Platsen för bullerskyddet är nu vald. Det blir i centrala Lerum, mellan viadukten i Aspedalen till Takåsen. − Vi har undersökt tre möjliga platser i kommunen för anläggningen och det här är den plats som har bäst förutsättningar, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun. I området bor flest människor av de undersökta platserna, alltså […]

Energilagring och samspel mellan solfångaranläggningen och fjärrvärmeanläggningen

Den 10 september 2012 träffades delar av projektgruppen, för att hitta lösningar på hur energin från solfångaranläggningen kan lagras och hur solfångaranläggningen och fjärrvärme anläggningen ska fungera tillsammans. Mycket talar för att välja Lerum som plats för anläggningen, eftersom: Det finns en ackumulatortank, vilket ökar möjligheten att ta emot och lagra värmen över dygnet. Fler […]